Åvtese Vuejnebe

Utstillingen viser sørsamisk kunst og sløyd fra flere utøvere, og er en del av Duodjeinstituhtta sitt 20 årsjubileum i 2013.

Dette er utstillingsdeltakerne:

Maja Dunfjeld, Dåvnesen Duedtie Design:

Født 1947.  er født og oppvokst i Namdalen i Nord-Trønderlag.Dr.art i kunsthistorie – duodji ved Det Humanistiske fakultetet, Universitetet i Tromsø. Hun var den første som tok hovedfag i duodji ved Statens Lærerhøgskole i forming, Oslo. Hun har utgitt sin avhandlinge i bokform: Tjaalehtjimmie (2006). Hun har blant annet jobbet som faglærer i ungdomsskolen, konsulent i Samiid Duodji, lektor ved Samisk høgskole og daglig leder ved Duodjeinstituhtta (utviklingssenter for samisk håndverk), og nå sist som daglig leder ved Sijti Jarnge. Dunfjeld har vært utsmykkingskonsulent for en rekke offentlige bygg ved siden av egne oppdrag som utøvende kunstner.

“Inspirasjon er egne behov i hverdagen”

 

Håvard Danielsen:

Er oppvokst i Røros og bor der i dag. Der har han også sitt verksted hvor han jobber med duedtie. Han arbeider mest med tre og horn. Han har gått  tre år ved  sløydlinjen i Jokkmokk.

Unni Fjellheim:

Født 1968 i Røros. Har drevet familieforetaket “Fjellvilt – Rørossamisk reinkjøtt” siden 1995.  Hun har  gått to år ved sløydlinja i Jokkmokk. Hun “elsker å sy og skape av det reinen og naturen gir”:

“Jeg har vokst opp med aahka og aajja/mine besteforeldre som bestevenner – naboer – læremestre – inspiratorer hva angår livet om reinen som ‘bærer’ det det hele. Læremestre når det gjaldt høsting av materialer, sløyden, språket, det samiske kunstuttrykket og tankeverdenen førøvrig.”

 

Madeleine Renhuvud:

Bor i Falun men er født, oppvokst og tilhørende til Mittådalens sameby. Madeleine jobber med samisk kunst i form av keramikk, raku, skulptur, glassmaling, tekstiltrykk, akvareller og illustrasjoner.

“Jag vill förena olika formspråk till en egen gestaltning av modern samisk identitet. Inspiration hämtar jag från naturen, fjällen, renen och den samiska kulturen. Det är det jag vill visa upp för alla som vill ta del av det som står närmast mitt hjärta.”

 

Britt Inger G. Stenfjell:

Født i Jänsmässholmen på svensk side og bor nå i Snåsa.

“Jeg sløyder til husbehov, det vil si det som familien trenger.”

 

Meerke Krihke Leine Bientie:

Meerke er 37 år. Er fra Snåsa men bor nå i Brekken i Røros.

“Jeg liker å sløyde på hobbybasis. Det blir ikke så mye tid ettersom jeg har fem barn og jobb. Jeg liker best å sløyde med perler og skinn. Ellers blir det litt ‘nydesign’ med symaskina.”

 

Eva Anette Wilks:

Født 1966. Driver næringskombinasjonen reindrift/duedtie i Skæhkeren sijteee, Snåsa.

“Sammen med mine søstre driver jeg firmaet Wilks Design, med design av klær og smykker, produsert av hva naturen gir.”

 

Hanne-Lena Wilks:

Fra Skæhkeren sijte og Snåsa. Driver  Wilks Design med sine søstre. Hanne-Lena liker å variere mellom ulike teknikker fra tre; horn; røtter; skinn; pels; tinn; perler og design av søm og klær.

” Jeg lever av reindrift kombinert med samisk design og håndverk, der henter jeg min inspirasjon og drivkraft.”

 

Elen Kristina Utsi:

Fra Voengel-Njaarke reinbeitedistrikt. Hun er Gaebpien Neaila Harry Neailas og Mihkkal Biera Lássa Catarinas mellomste jente. Hun er oppvokst med sløyden, som følger henne dag for dag.  Hun sløyder til seg selv etter hva hun trenger eller vil ha.

“Manne leam vætnojne byjjenamme jïh dïhte biejjeste beajjan mannem dåerede. Manne altese vytnesjem dam maam daarpesjem jïh sïjhtem.”

 

Sanne-Marja Utsi:

Bor i Bjørhusdal i Namsskogan kommune. Fra Voengel-Njaarke reinbeitedistrikt. Hun er Gaebpien Neaila Harry Neailas og Mihkkal Biera Lássa Catarinas eldste datter. Hun er også oppvokst med sløyden, og liker spesielt å jobbe med tenn, perler, klede og skinn. ..

 

 

 

 

213