Hvor: Saemien Sijte
Tid: 13.06 kl 18.00

«Og Grænsene maa efter Forholdets Natur blive vikende:
– Fra en hevdvunnet næring til historisk overlevning»

Øyvind Ravna holder foredrag om sørsamisk rettshistorie fra midten av 1800-tallet. Foredraget ser på flere viktige rettssaker og konsekvensene av disse: Fra Vefsn-dommen hvor to samer fikk beskyttelse hos domstolene, til felleslappeloven, lappekommisjonene, «framrykningsteorien» og de brutale høyesterettsdommene på 1890-tallet, hvor retten ble til «tålt bruk». Dergafjeld- og Marsfjell-dommen på 1900-tallet, med bakgrunnen for disse, blir løfta fram. Vi ender opp i Brekken i 1968, som i denne sammenheng var et lys i tunnelen.

Arr:
Saemien Sijte, Gïelem nastedh og prosjektet Historienes Trøndelag