Årbok nr. 7 Åarjel-saemieh

NOK 150,00

Samer i sør. Utgiver Stiftelsen Saemien Sijte 2001

ISBN 82-993781-2-5

Spesifikasjoner

Språk: Norsk

Utgiver: Saemien Sijte

ISBN: 82-993781-2-5

Beskrivelse

Innholdsfortegnelse:
Forord av Sigbjørn Dunfjeld
«Samer blev bortrivna från sina hemtrakter!» av Olle Andersson
«Sørsamiske tradisjoner og verdiformidling» av Jorunn Jernsletten
«Norsk-Svensk reinbeitekonvensjoner i et sørsamisk perspektiv» av Ansgar Kosmo
«Saemien tjaalehtjimmie Gløøsen-gærhkosne» av Maja Dunfjeld
«En beskrivelse av samene på Helgeland fra 1776» av Anders Løøv
«Dansen vid den samiska björnfesten» av Åsa Virdi Kroik
«Niestiem vbaeltedh» av Evald Stenfjell
«Litt finnetradisjonfra Skagerrakkysten» av Frans-Arne Stylegar
«Spor efter barnekulturen» av Albert Jåma
«Fotoarkivet ved Saemein Sijte» av Britt Inger Gustavsson Stenfjell
«(…)»de Finner, som boe ved Fiordene, kaldis Sjøfinner, men de, som vanke paa det store Field, kaldis Lappefinner eller Fieldfinner, oc baade Partene kaldis ocsaa Gannfinner for den store Trolldom, de bruge, huilcken de kalde Gann».» av Svein Mjaatvedt
«Sociale og økonomiske forhold blandt reidriftssamer i Vestre Namdal i 1920-30 åra» av Albert Jåma
Litt om artikkelforfatterne.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.6 kg
Dimensjoner 20 × 25.5 × 1.3 cm