Årbok nr. 6 Åarjel-saemieh

NOK 100,00

Samer i sør. Utgiver Stiftelsen Saemein Sijte 1998

ISBN 82-99378-1-7

Spesifikasjoner

Språk: Norsk

Utgiver: Saemien Sijte

ISBN: 82-99378-1-7

Beskrivelse

Innholdsfortegnelse:
Forord av Sigbjørn Dunfjeld
«Också samerna har sina personligheter» av Lars Thomasson
«Finnkona- ei samisk øy på Helgelandskysten?» av Bård A. Berg
«Surringsreimene skal ikke danne Krist kors!» av Mads Almass
«Vargjegeren Nils Andersson Skott» av Leif Elsvatn
«Kristen Johnsen i Bindal – Små historier om ein heiderleg original» av Sveinung Leirvik
«Slektsbenevnelser – Laahkoeh» av Tom Kappfjell
«Jänsmässholmen – en samisk «by» med «jämtländskt»navn» av Martha Jåma
«Om intensiv reindrift på Helgeland» av Ørnulf Vorren
«Ulykker i fjellet » av Andres Løøv
«Klemetsenfamilien i Fovsen Njaarke» av Arvid Jåma
«Saemien Sijte – nasjonalt samisk kultursenter» av Sigbjørn Dunfjeld
Litt om artikkelforfatterne
«Korreksjon til Åarjel-saemieh», samer i sør, årbok nr 5 av Bård A. Berg

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.6 kg
Dimensjoner 19.5 × 25.5 × 2 cm