Årbok nr. 4 Åarjel-saemieh

NOK 100,00

Samer i sør. Utgiver Stiftelsen Saemien Sijte 1991

ISBN 82-7416-026-6

Spesifikasjoner

Språk: Norsk

Utgiver: Saemien Sijte

ISBN: 82-7416-026-6

Beskrivelse

Innholdsfortegnelse:
Forord
«Samer vest for Femund år 1800. Jonar og Nils Anderssønner» av Anders Løøv
«Runebommehammeren fra Rendalen – et minne etter samer i Sør-Norge i Middelalderen?» av Leif Pareli
«Hundraåriga uppteckninar från Jänsmässholmen Den unge K.B. Wiklund bland sydsamerna» av Bo Lundmark
«Nach der Mundart von Wefsen Om språkforskeren Eliel Lagercrantz» av Leif Elsvatn
«Ny gränsbetning i Jämtland under kriget Fristad för norsk samefamilj i Årefjällen 1943-46» av Lars Thomasson
«Ånnetji saejrieh jih vertemen birje» Tjaaleme: Jonar Thomasson
«Thorkel Jonassen. Mannen og myten – med gløtt inn i ei mørketid i historia vår.» av Sverre Fjellheim
«På res efter sydsamik jojk. – en dokumentasjon av jojk i det sydsamiska området» av Sig-Britt Persson Toven
«Trondheimslandsmøtet 1917 og samebevegelsen» av Regnor Jernsletten
«Protokoll fra:»Norske lappers 1 ste landsmøte avholdt i Trondhjem 6.-7.-8.-9.februar 1917» Tilrettelagt av Regnor Jernsletten
«Nikkus Jons etterkommere» av Martha Jåma
«Samer i Snåsa. Utskrift fra kirkebok for Snå¨sa 1887-1902» av Bierna Bientie
«Sigrid Åhrén Laila Mattson Maggese soptsetamme: «Gosse voestes aejkien vaejsjiem vøøjnim»
«Døde vet at gaae sig i e selvsud» av Alv Vennevik
Om forfatterne

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.65 kg
Dimensjoner 20 × 26 × 1.5 cm