Årbok nr. 10 Åarjel-saemieh

NOK 250,00

Samer i sør. Utgiver Stiftelsen Saemein Sijte 2010

ISBN978-82-93120-00-1

Spesifikasjoner

Språk: Norsk

Utgiver: Saemien Sijte

ISBN: 978-82-93120-00-1

Beskrivelse

Innholdsfortegnelse:
Forord av Birgitta Fossum
«Sameforskeren Anders Løøv» av Åke Jünge
«Sørsamisk historie i norske rettssaler» av Kirsti Strøm Bull
«Klies-Kleamma birje» Transkribert av Åsta Vangberg
«Til möte vi nu samlas i staden Ôstersund» av Bo Lundmark
«To kildeskrift om Bindalstromma» av Leif Pareli
«Ånnetji Mosviken-saemiej bïjre» av Sissel Jåma
«Samisk rådgivningstjeneste i helse- og sosialsørsmål i sørsamisk område» av Inger Marit Eira Åhrén
«Dæjpeladtje jåvlh saemide» oversatt av Åsta Vangberg
«Reinbeite over grensen mellom Nord-Trøndelag og Jämtland» av Ansgar Kosmo
«Tanker i tiden» av Paul Jåma’
«Den sørsamiske fisker» av Anne Severinsen
«Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark: Naturforvaltning som produksjon av natur og sted» av Gro Ween
Oversikt alle årbøker
Litt om artikkelforfatterne

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.65 kg
Dimensjoner 19.5 × 25.5 × 1.5 cm