Pirovne

NOK 65,00

Æbpla, pæbpla, pirovne, parovne voerhtje bietsieåaksetje – lïerehtallemh guarkedh maam lohkeme.

Spesifikasjoner

Språk: Åarjel-saemien, sørsamisk

Utgiver: Sameskolstiftelsen i Jokkmokk

ISBN: 9789185717309

Oversetter: Siri Kappfjell Päiviö

Beskrivelse

Æbpla, pæbpla, pirovne, parovne voerhtje bietsieåaksetje – lïerehtallemh guarkedh maam lohkeme.

Läs och förstå vad du läser!
Fristående serie med fortsatt läsförståelseträning! Många olika sorters texter gör att den är Sveriges populäraste serie i läsförståelse!
Redan under skolår 1 kan barnen börja att använda det första häftet. De arbetar direkt i häftet på egen hand när de behöver extra uppgifter i sydsamiska. Häftena innehåller faktatexter, tidningsartiklar, korsord, meddelanden, ord och uttryck m.m.
I övningarna tränar barnen den form av läsning som de kommer i kontakt med i det dagliga livet, exempelvis annonser, tabeller, etiketter, recept osv.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.155 kg
Dimensjoner 24 × 16.5 × 0.5 cm