Mov mubpie gærja

NOK 150,00

«Edtjede åadtjodh meatan dåeriedidh lustem utnedh. Rïjmh jïh baakoegaarkes lohkedh. Laavloeh, stååkedimmieh jïh vaajesigujmie åahpenidh. Muvhth daejstie eevre orre muvhth såamasidie åehpies.»

«Ha en trivelig reise gjennom rim og regler, sang og leker, sagn og eventyr. Noe er helt nytt, noe er kjent fra før.»

Spesifikasjoner

Språk: Åarjel-saemien

Utgiver: Gïelem nastedh

ISBN: 978-82-93402-09-1

Oversetter: Flere oversettere

Beskrivelse

«Edtjede åadtjodh meatan dåeriedidh lustem utnedh. Rïjmh jïh baakoegaarkes lohkedh. Laavloeh, stååkedimmieh jïh vaajesigujmie åahpenidh. Muvhth daejstie eevre orre muvhth såamasidie åehpies.»

 

«Ha en trivelig reise gjennom rim og regler, sang og leker, sagn og eventyr.
Noe er helt nytt, noe er kjent fra før.»

 

«Mov mubpie gærja» er oppfølgeren til «Mov voestes gærja». En perfekt bok til småbarnsfamilier, med nye og tradisjonelle samiske dikt, regler, eventyr og begrepslæring for de minste. Morsomt og fargerikt illustrert av Katarina Blind.
Anna Sparrok og Johan Martin Stenfjell har bidratt med helt nye tekster i boken.

Boken er på sørsamisk, med forklaringer og sammendrag på norsk bak i boken, slik at den også er forståelig for de som ikke kan sørsamisk.

Boken er utgitt av språksenteret Gïelem nastedh.
Utgivelsesår: 2019

 

 

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.649 kg
Dimensjoner 21.5 × 30.2 × 1.2 cm