Ledtieh jïh juvrh staaresne

NOK 50,00

Staaresne jijnjh ovmessie juvrh gååvnesieh. Man åvteste jïh guktie staaresne årroeminie, aktene dej almetjigujmie mah staaresne årroeminie?

Spesifikasjoner

Språk: Åarjel-saemien, sørsamisk

Utgiver: Gïelem nastedh

ISBN: 978829340225

Oversetter: Meerke Krihke Leine Bientie

Beskrivelse

Staaresne jijnjh ovmessie juvrh gååvnesieh. Man åvteste jïh guktie staaresne årroeminie, aktene dej almetjigujmie mah staaresne årroeminie?
Meerke Krihke Leine Bientie jarkoestamme.

 

I byen finnes mange slags dyr og fugler. Her er det rovfugler og byttefugler, gnagere, mårdyr, insektetere og opportunister som rev og måke, og flygende pattedyr. Hvorfor og hvordan lever de i byen, blant menneskene? Jan Chr. Næss forteller og forklarer om Ville dyr i byen, med tegninger av Jens Kristensen. Meerke Krihke Leine Bientie har oversatt den norske boka fra 2016 som Ledtieh jih juvrh staaresne.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.065 kg
Dimensjoner 20.4 × 14.7 × 0.2 cm