Ikth lij saametje – mahte saetnies vaajese saemiej histovrijen bïjre

NOK 185,00

Det var en gang en same. En nesten sann fortelling om samenes historie. Historien om samene er en fargerik fortelling. Tidligere har fremmede skrevet om samene. Nå skriver samene selv Samelands og samenes historie. Denne boken er et bidrag i denne kategorien. Advarsel: Dette er «En nesten sann fortelling om samenes historie».

Boka er på Sørsamisk.

Spesifikasjoner

Språk: Sørsamisk

Utgiver: ČálliidLágádus - forfatternes forlag

ISBN: 9788282631990

Beskrivelse

Maren Uthaugs fjerde satirebok om samene i sørsamisk oversettelse. I denne er det Samelands og samenes historie som er tema. Boka gir en fargerik og satirisk oppsummering av samenes historie, med fokus på noen viktige begivenheter i denne. Boka er tidligere utgitt i nordsamisk og lulesamisk utgave.

Histovrije saemiej bïjre lea ovmessielaakan soptsesovveme. Aarebi leah ammes almetjh saemiej bïjre tjaaleme. Daelie saemieh aelkieh jïjtjh jïjtsh bïjre jïh saemien eatnemen bïjre tjaeledh. Daate gærja lea nimhtems gærja.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.260 kg
Dimensjoner 12 × 24 × 1.2 cm