Stilling som fagkonsulent

Stiftelsen Saemien Sijte er museum for sørsamisk kultur og historie, med et faglig ansvar å ivareta og formidle sørsamisk kulturarv. Museet er lokalisert i Snåsa, Trøndelag fylke men vårt ansvarsområde omfatter hele det sørsamiske området på norsk side. Saemien Sijte har i dag 10 ansatte.

 Saemien Sijte skal i løpet av en tre års periode inn i nytt museumsbygg, noe som medfører at vi er inne i en spennende utviklingsfase. Museet skal utvide sin samling blant annet med tilbakeførte gjenstander fra Norsk folkemuseum og Kulturhistorisk museum, samt bygge ny basisutstilling. Vi søker derfor kreative, engasjerte og utviklingsorienterte medarbeidere som vil bidra i dette arbeidet.

For å styrke arbeidet søker vi fagkonsulent i 80% stilling innen samlingsforvaltning. Fagkonsulent arbeider sammen med konservator med museets oppgaver innenfor fagområdet i tråd med Saemien Sijtes formål, gjeldende planer og strategiske dokument. Samlingsforvaltning ivaretar museets samlinger (gjenstander, bygninger, foto, film, lyd, arkiv og bibliotek).

Vi søker en medarbeider med:

– relevant høyere utdanning eller annen relevant kompetanse.
– erfaring fra et eller flere av følgende felt er ønskelig: gjenstandshåndtering, forebyggende konservering, bygningsvern, kulturminner, nasjonale og lokalhistoriske arkiv, fotobevaring og duedtie.
– god kunnskap i og om sørsamisk kultur, samfunnsliv, språk og historie.
– formell eller reell kompetanse i sørsamisk språk
– god kunnskap i digitale verktøy og plattformer
– førerkort

God samarbeidsevne og evne til å skape engasjement er en forutsetning.
Personlige kvalifikasjoner, erfaring og egnethet vil bli tillagt vekt.
Det er ingen interne søkere til stillingen.

For mer informasjon kontakt:

Birgitta Fossum, direktør                             Lisa Dunfjeld-Aagård, Konservator
Tlf: 94017020                                               Tlf: 94017021

 

Søknad sendes digitalt til [email protected] senest 1. mars 2018