Sørsamisk språkkoordinator/ språkressurs, prosjekt 100% i 4 mnd eller deltid

I løpet av 2022 skal nye Saemien Sijte åpne for besøkende med ny basisutstilling og en mengde aktiviteter som skal bidra til å synliggjøre og styrke sørsamisk kultur, språk og identitet. Saemien Sijte skal være en naturlig arena der det sørsamiske språket høres, synes og brukes. Vi ønsker å øke bruken av sørsamisk innen alle fagområder, der de som har språket blir mer aktive og de som ikke har språket øker kompetansen. I perioden skal vi ha på plass en god språkstrategi, språkstimuleringstiltak, ha en start på formidlingen på sørsamisk og søke om midler til et hovedprosjekt.

I jobben med å styrke dette arbeidet søker vi nå etter noen som vil hjelpe oss å komme i gang med dette arbeidet. I første omgang er dette et forprosjekt der målet er å søke et hovedprosjekt og etter hvert etablere dette som en fast stilling i virksomheten.

Vi søker en aktiv, engasjert, positiv, utviklingsorientert pådriver med god sørsamisk språkkompetanse som skal koordinere dette arbeidet sammen med museets ansatte, så god samarbeidsevne er nødvendig.

Ønsket kompetanse:

  • Søkeren må beherske sørsamisk muntlig og skriftlig
  • Gjerne ha høyere utdanning innen sørsamisk språk
  • God kompetanse i samisk kultur
  • Erfaring av å skrive prosjektsøknader er en fordel
  • Erfaring fra lignende arbeid
  • God samarbeidsevne
  • Personlig egnethet

I utgangspunktet er dette tenkt som et prosjekt i 100% over 4 mnd, men stillingen kan gjennomføres på deltid over lengre tid. Målet er at det leveres en hovedprosjektsøknad ved utgangen av 2021 eller starten av 2022.

Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til formidler Susanne Lyngman, tlf 94017022  [email protected]
eller Museumsdirektør Birgitta Fossum, tlf. 94017020 [email protected]

Søknad med CV sendes på e-post til [email protected].  Stiftelsen Saemien Sijte søknadsfrist 4. januar 2021

Merk søknaden: Søknad språkkoordinator