Sommerpersonale på Saemien Sijte 2021

Med forbehold om normaldrift ved museet sommeren 2021 søker Stiftelsen Saemien Sijte – Sørsamisk museum og kultursenter – guider/medarbeidere for sommersesongen.  Vi trenger deg med tiltakslyst og godt humør!

På museet skal du være vertskap og ta imot besøkende for omvisning i utstillingene, samt formidle kunnskap om sørsamisk historie, kultur, språk og samfunn. Omvisning på Bøla vil også kunne forekomme. Andre arbeidsoppgaver er salg i butikken, betjening og administrering av nettbutikk, enklere kontorarbeid, renhold, plenklipping og rydding av utearealet. Du bør ha kunnskap i samisk kultur og historie, gjerne også i samisk språk. Som sommerguide hos oss vil du inngå i et team med flere.

Vi ser etter deg med god serviceinnstilling og samarbeidsevner. Kunnskaper i flere fremmedspråk enn engelsk er en fordel.

Arbeidstiden fordeles i timebasert turnusplan. Timebetaling etter avtale. Stillingen tiltredes 1. juni eller senere.

Søknadene skal inneholde fødselsdato, litt om deg selv, utdanning og tidligere arbeidserfaring. Oppgi også når du kan begynne og i hvilket tidspunkt du kan arbeide hos oss, hvis du ikke kan hele sommerperioden.

Søknad sendes [email protected]. Søknadsfrist 6. april 2021.

For mer informasjon, ring 94 01 70 22, enhetsleder for publikum Susanne Lyngman.

Les mer om oss på www.saemiensijte.no