SOMMERPERSONALE PÅ BØLA 2023 

Saemien Sijte –sørsamisk museum og kultursenter søker serverings- og kjøkkenpersonale for sommersesongen på Bøla 2022. Vi trenger deg med tiltakslyst og godt humør! 

Arbeidsoppgavene vil variere, men vil i hovedsak bestå av servering, tilberedning av enklere mat, arbeid i butikk, kjøkken og rengjøring. Du bør ha god serviceinnstilling, god samarbeidsevne, god evne til å formidle kunnskap om maten som serveres, være vant å jobbe i høyt tempo. Som ansatt på Bøla vil du være en del av vertskapet så vi ønsker deg med godt humør og positiv innstilling. 

Arbeidstiden fordeles i timebasert turnusplan. Timebetaling etter avtale. Stillingen søker folk f.o.m. 1. juni. Arbeidstedet er Bøla. 

Søkeren bør være 18 år eller eldre, og du må kunne ta deg til Bøla selv. 

Søknad med CV skal inneholde fødselsdato, litt om deg selv, utdanning og tidligere arbeidserfaring. Oppgi også når du kan begynne og i hvilken tidsperiode du kan arbeide hos oss. 

Søknad sendes [email protected]. Søknadsfrist 12. februar 2023. 

For mer informasjon, ring 414 72 568, prosjektkoordinator Kristin Landsem eller 94 01 70 29, enhetsleder for publikum Elen Kristina Utsi. 

Les mer om oss på www.saemiensijte.no