Sommerpersonale på Bøla 2021

Med forbehold om normaldrift på Bøla sommeren 2021 søker Stiftelsen Saemien Sijte – Sørsamisk museum og kultursenter – serverings- og kjøkkenpersonale for sommersesongen. Vi trenger deg med tiltakslyst og godt humør!

Arbeidsoppgavene vil variere, men vil i hovedsak bestå av servering, tilberedning av enklere mat,  arbeid i butikk, kjøkken og rengjøring. Du bør ha god serviceinnstilling, god samarbeidsevne, god evne til å formidle kunnskap om maten som serveres, være vant å jobbe i høyt tempo. Som ansatt på Bøla vil du være en del av vertskapet så vi ønsker deg med godt humør og positiv innstilling.

Arbeidstiden fordeles i timebasert turnusplan. Timebetaling etter avtale. Tiltredes 1. juni eller senere.

Søknadene skal inneholde fødselsdato, litt om deg selv, utdanning og tidligere arbeidserfaring. Oppgi også når du kan begynne og i hvilket tidspunkt du kan arbeide hos oss, hvis du ikke kan hele sommerperioden.

Søknad sendes [email protected]. Søknadsfrist 6. april 2021.

For mer informasjon, ring 94 01 70 20, direktør Birgitta Fossum.

Les mer om oss på www.saemiensijte.no