Sommerpersonale 2020

Med forbehold om normaldrift ved museet fra 15. juni 2020 søker Saemien Sijte guider/medarbeidere for sommersesongen. Vi trenger deg med tiltakslyst og godt humør!

På museet skal du være vertskap for besøkende, og guide i utstillingene. Andre arbeidsoppgaver er salg i butikken, enklere kontorarbeid, renhold, plenklipping og rydding av utearealet. Du bør ha kunnskap i samisk kultur og historie, gjerne også i samisk språk.

Vi ser etter deg med god serviceinnstilling og samarbeidsevner. Kunnskaper i flere fremmedspråk enn engelsk er en fordel.

Vi holder åpent hver dag i perioden 15. juni – 16. august. Arbeidstiden fordeles i timebasert turnusplan. Timebetaling etter avtale.

Søknadene skal inneholde fødselsdato, litt om deg selv, utdanning og tidligere arbeidserfaring. Oppgi også når du kan begynne og i hvilken periode du kan arbeide hos oss, hvis du ikke kan hele sommersesongen.

Søknad sendes [email protected]. Søknadsfrist 11. mai 2020.

Les mer om oss på www.saemiensijte.no

For mer informasjon, ring 94 01 70 22, enhetsleder for publikum Susanne Lyngman