Sommerjobb som språkmedarbeider på Saemien Sijte 2021

Stiftelsen Saemien Sijte – Sørsamisk museum og kultursenter – søker deg som behersker sørsamisk språk og som er interessert i et prosjekt for å stimulere språkarbeidet på museet. Vi ønsker å starte opp et større strategiarbeid for hvordan vi skal få mer bruk av sørsamisk i våre utstillinger og vår virksomhet når vi flytter inn nytt museum.

I arbeidet inngår blant annet å undersøke hvilke forventninger ulike målgrupper har til bruk av sørsamisk, og etter hvert komme med konkrete innspill til en strategiplan.

Prosjektet kan gjennomføres på heltid over to måneder eller legges opp som deltid over lengre tid.

Ønsket kompetanse:

  • Sørsamisk språk og kulturkompetanse
  • God samarbeidsevne
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
  • Erfaring av plan- og strategiarbeid
  • Personlig egnethet

Søknadene skal inneholde personlig brev og CV.

Søknad sendes [email protected]. Søknadsfrist 6. april 2021.

For mer informasjon, ring 94 01 70 22, enhetsleder for publikum Susanne Lyngman.

Les mer om oss på www.saemiensijte.no