Sommerakademiet på Harran

I år er det 100 år siden Lars Dunfjeld ble født i Børgefjell. Det vil i den anledning bli holdt sommerakademi på Harran med seminar og tema «Immateriell kulturarv» – til minne om Lars Dunfjeld (10.8.1916 – 31.3.1980). Seminaret arrangeres i avdøde Lars Dunfjelds hjem og arbeidssted.

Lars Dunfjeld er kjent for sin duedtie / tradisjonell samisk brukskunst innen horn og tre. Dunfjelds håndverk er i en særklasse i form og ornamentikk. Han var en kultur- og tradisjonsbærer med innsikt og kunnskap i ornamentikkens doble funksjon.

Tjaalehtjimmie/sørsamisk ornamentikk er samisk immateriell kunnskap på lik linje med samisk språk, kunst, sosiale skikker, tradisjonell håndverksutøvelse, ritualer og naturkunnskaper.

Innledere på seminaret:
Sigbjørn Dunfjeld – Historisk tilbakeblikk.
Harald Gaski – Joikens subtile kommunikasjonsformer.
Maja Dunfjeld – Tjaalehtjimmie /samisk ornamentikk er ikke bare pynt.
Harald, Maja og Sigbjørn – Samtaler om de nevnte tema. Deltakere inviteres til å delta i samtalen.
Bjørg Evjen – Hvorfor svarer ikke folk når forskeren spør? Gamle fordommer eller nye ideer?
Grete Dunfjeld – Selvforståelse i et kulturelt perspektiv

Begrenset antall plasser. Info og påmelding til seminaret gjøres her.

Les programmet her.

Minneutstillingen “Guktie dåemedh, niemtie sjædta” blir vist på Saemien Sijte i sommer hvor man kan se et bredt utvalg av duedtie/håndverk Lars Dunfjeld har laget. Gjenstandene er lånt inn fra både private og institusjoner.