Tjaktjen Tjåanghkoe

Neste Tjaktjen Tjåanghkoe – sørsamisk høstfestival blir arrangert 25.-28. august i nytt bygg på Horjemstangen.