Prosjektmedarbeider 50 %, ettårig

Interreg-prosjektet Beavnardahke

I samarbeid med Gaaltije gjennomfører Saemien Sijte Interreg-prosjektet «Beavnardahke». Prosjektet skal synliggjøre samiske kulturmiljøer, kulturminner, historie, fortellinger og besøksmål på digitale plattformer.

 Vi søker etter en engasjert og utviklingsorientert person som gjerne har erfaring med prosjektrelatert arbeid.

Ønsket kompetanse:

  • Relevant fagutdanning innen kulturhistoriske eller museale fag.
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
  • Erfaring fra bruk av digitale plattformer
  • Førerkort

Søknadsfrist: 23. mars.

Søknaden sendes digitalt til [email protected].

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til
Museumsdirektør Birgitta Fossum, tlf. 94017020 eller
prosjektleder Erik Norberg +47 94017025