Prosjektkoordinator Utviklingsprosjekt, 100% prosjektstilling i 3 år

Saemien Sijte har fått midler til et utviklingsprosjekt som skal bidra til å gjøre museet og Bøla kafé attraktive som attraksjons- og reisemål. Prosjektet er treårig.

Vi søker en aktiv, engasjert, positiv og utviklingsorientert prosjektmedarbeider. Prosjektet er knytte til den kommersielle delen av Saemien Sijtes virksomhet, og oppgaver som inngår er å bidra til å gjøre både Saemien Sijte og Bøla kafé til attraktive og økonomisk holdbare besøksmål. Oppgaver som er knytte til prosjekter er blant annet markedsundersøkelser, produktutvikling knyttet til både salgbare produkter (mat, ting) og opplevelser. Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med Saemien Sijtes ledelse og ansatte. God samarbeidsevne vil derfor være viktig.  

 Ønsket kompetanse:

  • Høyere utdanning innen relevante fag
  • Kompetanse innen innovasjon, markedsføring, reiseliv, bedrifts- og/eller produktutvikling
  • Godt nettverk innen reiselivet i regionen
  • Kompetanse i prosjektstyring
  • Erfaring fra lignende arbeid
  • God samarbeidsevne
  • Personlig egnethet

Prosjektstilling 100% 3 år, annen stillingsstørrelse kan diskuteres. 6 mnd prøvetid. Tiltrede snarest. Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Museumsdirektør Birgitta Fossum, tlf. 94017020 [email protected],
eller økonomirådgiver Kai-Rune Hætta 94017023 [email protected]

Søknad med CV sendes på e-post til [email protected]
Søknadsfrist 4. Januar 2021

Merk søknaden: Søknad Koordinator utvikling