Program fagseminar

Snåsa Hotell 28.-30. september 2017

«Vår kamp – et folks framtid»


Torsdag 28/9

11.00    Registrering og lunsj

12.30    Velkomst v/ ordfører Tone Våg og Birgitta Fossum direktør v/ Saemien Sijte. Åpning ved sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren.

Samiske rettigheter:

13.00    Innleder og ordstyrer Magne Ove Varsi

13.10    Ande Somby: Leif Dunfjeld og hans innsats for urfolksrettigheter

13.50    Øyvind Ravna: Rettshistorie og samiske rettigheter i Norge

14.30    Kaffe

Samerettsutvalget, SRU II, Den nye Sameretten. Tre perspektiv:

15.00    Jon Gauslaa: SRU II – Den nye sameretten

15.30    Lars Aage Brandsfjell: SRU II – konsekvenser

16.00    Inger Eline Eriksen Fjellgren:  Status SRU II – hva nå?

16.40    Paneldebatt: Har rettighetstoget gått?

19.00    Festmiddag og utdeling av Sørsamisk kulturpris v/ fylkesråd Maj Britt Lagesen

 

Fredag 29.09

Ordstyrere: Birgitta Fossum og Inger Marit Eira-Åhren

09.00    Presentasjon av årets veivisere

09.10    Ina-Theres Sparrok – Det hjelper å stå på – erfaringer fra Gaelpie/Kalvvatnan

09.50    Arvid Jåma – Status Fosen

10.30    Kaffe

11.00    Maja Krihke Jåma – Fosen for folket

11.40    Lunsj

13.00    Nina Gualinga – Urfolkskamp i Amazonas

13.40    Sofia Jannok – We are still here

14.30    Kaffe

15.00    Paneldebatt m. debattleder Magne Ove Varsi: Å snu en opinion

18.00    Middag

19.30    Buss tur/retur Snåsa hotell – Snåsa samfunnshus

20.00    Konsert med Sofia Jannok på Snåsa samfunnshus

Pubkveld på Snåsa Hotell

 

Lørdag 30.09

10.00 Katarina Pirak – Vi blev avklädda, undersökta och fotograferade – hur gick en rasbiologisk undersökning till

10.45 Kaffe

11.00 Dan Jåma – Urfolkskvinners kamp for rettigheter – et dokumentasjonsprosjekt

11.45 Eva Maria Fjellheim – Urfolkskamp i Mellom-Amerika: Organisering, strategier og solidaritetsbånd

12.30 Lunsj

13.00 Lassokastkonkurranse  arr. Samisk idrettsforbund

19.00 Middag

21.30 Dans – Vuelien gaejnoe

Hele seminaret vil bli tolket til sørsamisk

 

– Saemien maarhna / samisk marked alle dager kl. 10-18

– Gærjah – sørsamisk bok- og kulturbuss kommer alle dager

Saemien Sijtes åpningstider:

Tors: 9.00 –12.30, 16.30–18.00

Fre: 11.30 –13.00 Lør: 12.30 –17.00

 

Søndag 01.10

Kl. 11.00  Høsttakkefest i Snåsa kirke i samarbeid mellom Snåsa menighet og Saemien åålmege. Temagudstjeneste: «Skaperverket er ikke til salgs».

Utdeling av den sørsamisk-norske boken «Mijjen gærhkoegærja» til 7-åringer.
Snåsa menighets barnekor medvirker. Kirkekaffe v/ bygdekvinnelaget.»

 

Med forbehold om endringer i programmet.

Kontakt: Eva Anette Wilks tlf: 94 01 70 29
Epost: [email protected]

logos_tjaktjentjaanghkoe