Program Tjaktjen Tjåanghkoe

Foreløpig program. Følg med, det vil bli oppdatert fortløpende.

«Vår kamp – et folks framtid»

Torsdag 28.09

Kl. 12.30 – 17.15

– Moderator Magne Ove Varsi
Ande Somby – Leif Dunfjeld og hans innsats for urfolksrettigheter
– Øyvind Ravna – Rettshistorie og samiske rettigheter i Norge

– …flere kommer!

Fredag 29.09

Kl 09.00 – 16.00

Rettighetskamper:

– Mats Berg – Girjasmålet
– Ungdommer fra Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt – Kampen om Kalvvatnan
Maja Krihke Jåma – Fosen-saken
– Magne Ove Varsi

– …flere kommer!

Fredag: Konsert med Sofia Jannok

Lørdag 30.09

10.00-12.00

– Katarina Pirak – Vi blev avklädda, undersökta och fotograferade – hur gick en rasbiologisk undersökning till

– Middag og dans

 

Kontakt: Eva Anette Wilks tlf: 94 01 70 29
Epost: aktivitet@saemiensijte.no