På salg!

Roestesth hïegken dïehte

NOK 80,00 NOK 50,00

Ij Maarja guhkebem buektehth goltelidh, satne reenhte galhparostoe. Dennie gaskesne Saake sov genhtsiemasse tjöödtjestamme. Maarja jarka Saaken vuestie jïh dïhte fïjnehke jååhkesje. Halvore rovnegeligke mojjeste jïh gïetem jïjtse rudtjen genhtsiemasse veerhkele. Maarja nejpiem vuajna buertien nelnie.

Spesifikasjoner

Språk: Åarjel-saemien, sørsamisk

Utgiver: Gïelem nastedh

ISBN: 978-82-93402-29-9

Oversetter: Anja Labj

Beskrivelse

Ij Maarja guhkebem buektehth goltelidh, satne
reenhte galhparostoe. Dennie gaskesne Saake sov
genhtsiemasse tjöödtjestamme. Maarja jarka Saaken vuestie
jïh dïhte fïjnehke jååhkesje. Halvore rovnegeligke mojjeste
jïh gïetem jïjtse rudtjen genhtsiemasse veerhkele.
Maarja nejpiem vuajna buertien nelnie. Maarja
Saaken vuestie jarka. «Roehtesth hïegken dïehte!»

Løp for livet av Tore Aurstad og Carina Westberg ble hetende Roestesth hïegken dïehte når Anja Labj fra Røros har oversatt den. Vennene Saake og Maarja er alene på hytta når noen rømte forbrytere dukker opp. Boka er gitt ut i mykperm.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.120 kg
Dimensjoner 21 × 14.7 × 0.5 cm