Årbok nr. 9 Åarjel-saemieh

NOK 200,00

Samer i sør. Utgiver Stiftelsen Saemien Sijte 2007

ISBN 978-82-993781-7-8

Spesifikasjoner

Språk: Norsk

Utgiver: Saemien Sijte

ISBN: 978-82-993781-7-8

Beskrivelse

Innholdfortegnelse:
Forord av Britt Inger G Stenfjell
«Dikt» av Martha Jåma
«Några sörsamska kvinnor från forntid – de arkeologiska fynden berättar» av Inger Zachrisson
«Aahka – bestemødre. modergudinnene, menneske- og dyrelivets skapere, opprettholdere og beskyttere i førkristen samisk religion» av Arna Haga
«Samekvinner i norrøne kjelder» av Else Mundal
«Med språket som livsprosjekt» av Inger Johansen
«Reindriftskvinner – reindriftsnæringenes bærebjelke» av Ellinor Guttorm Utsi
«Samisk eldreomsorg: hva er det og er det i forbeholdt den samiske kvinnen?» av Inger Marit Eira Åhrén
«Tjidtj-aahka – Tilde Rebekka Johnsen Dærgafjeld» Nora Marie Bransfjell tjaaleme
«»Forfatteren Elsa Laula og boka Inf¨r lif eller död?» av Anne Wuolab
«Religiøse tabu som forholdsregler og maktbalanse i sørsamiske samfunn» av Jorunn Jernsletten
«Min oldemors livsløp i Voengel-Njaarke» av Eli Kappfjell
«Samene var gode arbeidsgivere sier Hanna Nyenget fra Os»
«Maam Stoerrejohke soptseste Daktarabpoen goerkese tjidteben mujhtesijstie» Ellen Bull Jonassen tjaleme
«Samisk visuell kultur i forhold til personlig og sosialt kjønn» av Maja Dunfjeld
«Gränsöverskridande kvinnor och samiska män. Kön och sexualitet på gränsen mellan samiskt och svenskt i tidigmodern tid» av Gunlög Fur
Litt om artikkelforfatterne

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.65 kg
Dimensjoner 019 × 25.5 × 1.5 cm