Årbok nr. 8 Åarjel-saemieh

NOK 150,00

Samer i sør. Utgiver Stiftelsen Saemien Sijte 2004

ISBN 82-993781-4-1

Spesifikasjoner

Språk: Norsk

Utgiver: Saemien Sijte

ISBN: 82-993781-4-1

Beskrivelse

Innholdsfortegnelse:
Forord av Arna Haga
«Ei segn om samisk list i krigstid: Svenesken på Midjåfjellet, Grong» av Anders Løøv
«Femundsmarka gav beskytteslse» av Leif Braseth
«Gode og dårlige minner fra krigen» av Ingvald Jåma
«Krigen forandret synet på verden» av Britt Inger G Stenfjell
«Några episoder från beredskapstiden i Hotagen» av Saila Persson och Mats Isak Sparrock
«Krigen fra et barns synspunkt» av Britt Inger Stenfjell
«Bovtsigujmie Byrkijisnie» Margit *Steinfjell soptsestamme, Jonar Thomasson tjaaleme
«Andra värdskriget fran Gröndalens horisont» av Bo Lundmark
«Noen erindringer fra tiden som prestefrue i Røyrvik» av Kjellrun Færøvik
«Duj dåarajaepijste» Åarjel-saemien raadioen sadtojste
«Falstaj luvnie» Åarjel-saemien raadioen sadtojste
«Minner fra krigen» av Britt Inger G. Stenfjell
«En skitur for 64 år siden» av Paul Jåma
«Reindrift og krig» av Bierna Bientie
«Krigen føltes uvirkelig» av Aanna Krihke Renander
«Sørsamer i sør: Nokre episodar fra tamreindrifta» av Kjell Bitustøyl
«Beredskapsminner från Björkvattendalen» av Ella Winka
«Dåaroe – jaepijste mojhtesh» av Ella Holm Bull
«Over grensefjell» av Gunnar Wiw
«Sabotasje og dramatikk på slutten av krigen*» av Martha Jåma
«Noen erindringer fra krigen» av Britt Inger G. Stenfjell
«Reindriften på Helgeland i årene omkring andre verdenskrig» av Bård A. Berg
«På flukt» av Reidar Morset
Litt om artikkelforfatterne

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.65 kg
Dimensjoner 20 × 25.5 × 1.5 cm