Årbok nr. 3 Åarjel-saemieh

NOK 100,00

Samer i sør. Utgiver  Saemein Sijte  Sørsamiske Samlinger 1988

ISBN 82-90412-68-1

Spesifikasjoner

Språk: Norsk

Utgiver: Saemien Sijte

ISBN: 82-90412-68-1

Beskrivelse

Innholdsfotegnelse:
Forord
«Jämtlandsamerna och den tidigare «grensbetningen» i Norge Kort översikt och några reflektioner» av Lars Thomasson
«Innføring av reinbeiedistrikter i Sør-Norge» av Johs. Falkenberg
«Fra grensefjellene i Hattfjelldal til Bykleheiene Historien om Jon Andersen Arefjell» av Leif Elsvatn
«Om reindrift og nomadisme på Helgeland» av Ørnulv Vorren
«Johan Mikael Zarissen» av Alv Vennevik
«Saemien beapmoeh» av Sig-Britt Persson Toven
«Fjellkongen fra Finlierne og hans etterselkt» av Martha Jåma
«Tragedien i Ridalen år 1803: Thomas Andersens død» av Anders Løøv
«Tenntrådbroderier i Hälsingland» av Marianne Nilsson
«Vad jorden gômmer. Undersökningarna på Vivallen 1986-87.» av Inger Zachrisson
Klement Klementsson Laila Matsson Maggese soptsestamme:»Manne edtjem soptsetidh dan mov voestes bienjen birje»
«Reindriftssamer på Fosenhalvøya i siste halvdel av 1700-tallet: Den samiske boplassen Andreasbakken i Verran og lokal tradisjon» av Arvid Jåma
«Det første samiske landsmøtet – Trondheim 1917» av Leif Pareli
«Det samiska rummet» av Ingwar Åhrén
«Thomas Eliassen – ein fagnadmann» av Alv Vennevik
«To jaktsoger fra Namdalen i 1880-åra – med Eliassensameane i hovudrolla» Lagt til rette av Alv Vennevik
«Markasen Vaentjele – Markus evangeliet på sørsamisk» av Bierna Bientie
«Graven vid Gransjön i Frostviken» av Jan Sundström
Om forfatterne

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.7 kg
Dimensjoner 20 × 25 × 2 cm