Pluppe jïh miesie

NOK 100,00

Pluppe lea onneradtje. Dïhte juvrigujmie
maahta soptsestidh.
– Buerie biejjie Pluppe! Daelie gïjre!
Daelie hov rahtjije bovtsh båetieminie!

Spesifikasjoner

Språk: Åarjel-saemien, sørsamisk

Utgiver: Gïelem nastedh

ISBN: 978-82-93402-28-2

Oversetter: Sara Marja Magga

Beskrivelse

Pluppe lea onneradtje. Dïhte juvrigujmie
maahta soptsestidh.
– Buerie biejjie Pluppe! Daelie gïjre!
Daelie hov rahtjije bovtsh båetieminie!

 

Den svenske kunstneren Inga Borgs bildebøker om den lille, blåhårete Plupp er en favoritt i samiske familier, fordi fjellnaturen, dyrelivet og gamma som er Plupps hverdag har mange likhetstrekk med den tradisjonelle samiske livsformen.
Sara Marja Magga har oversatt Plupp och renkalven til Pluppe jïh miesie. Her følges en reinkalv gjennom sitt første leveår.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.175 kg
Dimensjoner 18.6 × 18.7 × 0.7 cm