Plupp jïh gïjredulvie

NOK 100,00

Daelie gïjredulvie jïh Pluppe pluahtam bigkeminie guktie edtja johkesne bahtsedh.

Spesifikasjoner

Språk: Åarjelsaemien

Utgiver: Opal

ISBN: 9789172999039

Oversetter: Eli Kappfjell

Beskrivelse

Daelie gïjredulvie jïh Pluppe pluahtam bigkeminie guktie edtja johkesne bahtsedh. Faahketji tjaetsie varkebe galka, jïh pluahta johkem våålese jåhta jïh gierkien sontere tsoepkene. Guktie daelie sjædta?

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.195 kg
Dimensjoner 18.7 × 18.6 × 0.8 cm