Kråahpe

NOK 295,00

Ibie dan jïjnjem kråahpen bïjre ussjedh. Dïhte ajve desnie.

Tilgjengelig som restordre

Spesifikasjoner

Språk: Åarjelsaemien

Utgiver: CálliidLágádus

ISBN: 978-82-8263-179-2

Oversetter: Ellen Bull Jonassen

Beskrivelse

Ibie dan jïjnjem kråahpen bïjre ussjedh.
Dïhte ajve desnie.
Såemies jiehtieh dah ajve sijjen kråahpem demtieh
gosse leah skïemtjine, jallh gosse baektjede gusnie akt.
Men kråahpe lea gujht desnie iktegisth.
Jeenjesh onterdieh guktie kråahpe barka.
Jïh ij badth dïhte onterligs;

Juktie kråahpe lea gujht abpe DATNE!

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.450 kg
Dimensjoner 28.5 × 21 × 0.5 cm