Kapteejne Kråatjebaenie gulliem hapsa

NOK 50,00

Kapteejne Kråatjebaenie gulliem hapsa aktene saedtiegaedtesne. Dïhte Pellem jïh Skabroem stillie kroehkedh.

Spesifikasjoner

Språk: Åarjel-saemien, sørsamisk

Utgiver: Gïelem nastedh

ISBN: 9788293402244

Oversetter: Risten Birje Steinfjell

Beskrivelse

Kapteejne Kråatjebaenie gulliem hapsa aktene saedtiegaedtesne. Dïhte Pellem jïh Skabroem stillie kroehkedh. Mearan kroehkeminnie, dle gaevniejægan jïjnjem rovnegem, aktem skïhpeståvroem, göökte kanovnh, aktem roesteme aanghkere jïh jijnjem jeatjah.
Mij maa saedtien nuelesne? Vïenhth, Kaaptejne Kråatjebaenie gulliem gaavna?
Risten Birje Steinell jarkoestamme.

 

På en øde strand kjenner sjørøverkapteinen lukten av gull, og han befaler sine menn Pelle og Pysa til å grave. Bildeboka Kaptein Sabeltann lukter gull fra 2016 er skrevet av selveste Sabeltann Terje Formoe og illustrert av Egil Nyhus. Den heter Kapteejne Kråatjebaenie gulliem hapsa når Risten Birje Steinfjell har oversatt til sørsamisk.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.058 kg
Dimensjoner 19 × 16.8 × 0.3 cm