På salg!

Gullie-tjååtsele

NOK 80,00 NOK 50,00

Nïejte gie gullie-tjååtselinie sjidti lea båeries åålmeh-vaajese.
Dïhte soptseste buerien jïh vesties-voeten bïjre,
tjoevken jïh sjuevnjeden bïjre,riektes- jïh faelkies
almetji bïjre jïh magkarinie hammojne jijhtieh.

Spesifikasjoner

Språk: Åarjel-saemien, sørsamisk

Utgiver: Gïelem nastedh

ISBN: ISBN 978-82-93402-27-5

Oversetter: Anna Jacobsen/Jaahkebaernien Anna (1982)

Beskrivelse

Nïejte gie gullie-tjååtselinie sjidti lea båeries åålmeh-vaajese.
Dïhte soptseste buerien jïh vesties-voeten bïjre,
tjoevken jïh sjuevnjeden bïjre,riektes- jïh faelkies
almetji bïjre jïh magkarinie hammojne jijhtieh.
Jaahkebaernien Aanna åarjelsaemien gïelese jarkostamme 1982.

 

Denne boka er en gjenutgivelse av Gullie-tjååtsele fra 1982 – et populært og tradisjonelt samisk eventyr gjenfortalt av Samuli Aikio. Boka er utgikk med mykperm.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.112 kg
Dimensjoner 24 × 19 × 0.2 cm