Aigine Lavra Giesie Bassegohppesne

NOK 225,00

Aigine Lavra lea rovmaane maanide jïh noeride.
Aigine Lavra gielteges jïh voejkenas fealadadtemasse båeries saemie aejlies sæjjan vualka. Nåejtie Áhtoš-Ánde jïh Aigine Lavra jatnoeh vaerieh bijjelen girtijægan jïh vuemie mietie mearoen gåajkoe.

 

 

av T Rasmussen

ISBN 978-82-92044-67-4

Spesifikasjoner

Språk: Åarjelsaemien

Utgiver: CálliidLágádus

ISBN: 82-92044-67-4

Oversetter: Aasta Vangberg

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.350 kg
Dimensjoner 16.5 × 23.5 × 1.5 cm