Åarjel-saemieh – Samer i sør, årbok 13

NOK 395,00

Årboken har et bredt spekter av ulike tema. 18 forfattere har bidratt med artikler. Temaene spenner fra forhistorie, samisk landsskapsbruk og ressursutnyttelse, samisk tilstedeværelse i Sør-Norge, sørsamar på verdensutstilling i Chicago,  samt sørsamisk skihistorie, ornamentikk og grammatikk.

Spesifikasjoner

Språk: Bokmål, svensk, nynorsk, åarjelsaemien

Utgiver: Saemien Sijte

ISBN: 978-82-93120-09-4

Beskrivelse

Årboken har et bredt spekter av ulike tema. 18 forfattere har bidratt med artikler. Temaene spenner fra forhistorie, samisk landsskapsbruk og ressursutnyttelse, samisk tilstedeværelse i Sør-Norge, sørsamar på verdensutstilling i Chicago,  samt sørsamisk skihistorie og grammatikk.

Boken inneholder også en artikkel om prest og forfatter Anders Fjellner, sockenlappar i Jämtland og tema fra nyere tid, som «Da trønderen skulle telje», om ornamenter fra jubileumsvasen for Tråante 2017, samt reindriftsssamisk kunnskap og forvaltning. Aanna Sööfe Bull Kuhmunen har bidratt med artikkelen «Jeatjah vuertiemisnie» på sørsamisk.

Gjennomgående i boken vises et utvalg av gjenstandene som blir tilbakeført til Saemien Sijte i Bååstede-prosjektet.

Utgiver: Saemien Sijte
Utgivelsesår: 2020
Redaktør: Birgitta Fossum

 

Innholdsregister Forfatter
Forord Birgitta Fossum
Ord fra redaktøren – et lite tilbakeblikk Birgitta Fossum
Bååstede – 163 sørsamiske gjenstander blir tilbakeført til Saemien Sijte Lisa Dunfjeld-Aagård
Anders Fjellner – Härjedalssamen som blev solsönernas diktare Bo Lundmark
Da trønderen skulle telje Leiv Sem
Sockenlappinstitutionen – med exempel från Jämtland Ewa Ljungdahl
Jeatjah vuertiemisnie Aanna Sööfe Bull Kuhmunen
Skijlevaajja jïh Freavnantjahke – sørsamisk ressurslandskap Sigbjørn Dunfjeld
Refererande pronomen i tredje person i sydsamiska Mikael Vinka
Hvilken status har reindriftssamisk kunnskap?

– Hvordan kan samfunnet anvende den bedre?

Jan Åge Riseth
Sørsamar på verdensutstillinga i Chicago 1893 Åke Junge
Skaffelia Paul Jåma
Gamle samiske boplasser i Sør-Norge – Tolkninger og utfordringer ved nye og gamle funn Harald Bugge Midthjell
Reintall og forvaltning Johan Klemet Kalstad
Hällristningarna vid Bøla – Reflexioner med utgångspunkter i samiska perspektiv Erik Norberg
Samane og skikulturen – Kva er typisk for sørsamisk skiutstyr? Kjell Bitustøyl
Tjåehkere – samiskt Saajve-vaerie eller norsk fantasi?

De samiska saajve-vaerieh dekoloniserade

Åsa Virdi Kroik
Betraktninger om den eldste samiske tilstedeværelse i Saemiej Eatneme Albert Jåma
Samisk ornamentikk – Med fokus på ornamenter fra jubileumsvasen for Tråante 2017 Anne-Marja K. Jannok Joma

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.920 kg
Dimensjoner 25.7 × 19.5 × 1.9 cm