Paneldebatt

Torsdag  28.09. kl. 16.40  «Har rettighetstoget gått?»

 

Nord-Norsk debatts politiske redaktør Skjalg Fjellheim uttrykte etter valgdebatten mellom de samepolitiske partiene før valget

Sitat:

«Når det gjelder Storting og regjering er mitt klare inntrykk at rettighetsdøren er stengt, når det gjelder nye og store reformer knyttet til bruk av naturressurser.
Men språkdøren er åpen. Det er en stor grad av aksept for nasjonens forsømmelser på dette området. Det viser ikke minst opprettelsen av en statlig sannhetskommisjon for fornorskningens konsekvenser.»

Vi stiller oss spørsmålet om rettighetstoget virkelig har gått? Er de tradisjonelle næringene dømt til å dø ut? Hva er bærebjelken i Samisk kultur? Og overlever språk uten næring og vice versa?

I panelet:

Inger Eline Eriksen Fjellgren, sametingsråd rettigheter

Øyvind Ravna, professor i rettsvitenskap UiT

Svein Ole Granefjell, Protect Sápmi

Inge Ryan, avtroppende fylkesmann Nord-Trøndelag

Ande Somby, jurist

 

 

Fredag 29.09 kl 15.00  «Å snu en opinion»

 

Fornybar energi, grønn energi og bærekraftige samfunn er begrep som ofte forekommer i den politiske debatten, og det har blitt et argument som veier tungt for vindkraftverk og vannkraftverk. Svært mange av de områder der det planlegges vindkraftverk er kjerneområder i reindrifta.

Slik at vi spør oss; er vindkraftverk virkelig så miljøvennlig? Hva skjer med urfolksrettigheter? Er vindkraft med på å skape bærekraftige samfunn, hvilke samfunn. Er norske arbeidsplasser viktigere enn samiske? Kan reindrifta og vindkraftverk eksistere sammen – og i såfall hvordan?

I panelet:

Maja Krihke Jåma, Fosen

Nina Gualinga, aktivist fra Amazonas

André N. Skjelstad, Venstre

Ståle Gjersvold, Trønderenergi

Aili Keskitalo, presidentkandidat NSR