Open call – Utlysning kunstprosjekt

KORO – kunst i offentlige rom inviterer med dette sørsamiske kunstnere og kunsthåndverkere til å melde begrunnet interesse for utførelsen av et kunstprosjekt til Saemien Sijtes nye museums- og kulturbygg på Snåsa i Trøndelag.

I forbindelse med det nye museums- og kulturbygget er det besluttet at et permanent kunstverk skal utvikles av en sørsamisk billedkunstner eller kunsthåndverker fra Norge eller Sverige. For å skape størst mulig engasjement og åpenhet omkring kunstprosjektet er prekvalifisering vedtatt. På denne måten ønsker KORO å gi alle sørsamiske kunstnere mulighet til å vise interesse for deltagelse. Valg av kunstnerisk uttrykk, materialbruk og plassering av verk holdes åpent inntil prekvalifiseringen er avholdt.

Les mer om prosjektet her, på KORO sine hjemmesider.