Leietakere

Sametinget

Ved Saemien Sijte har Sametingets administrasjon en av sine åtte kontorsteder (Snåsa, Drag, Evenes, Tromsø, Kåfjord, Karasjok, Kautokeino og Varangerbotn).

Administrasjonen har seks fagavdelinger:
1) Kultur-, miljø- og budsjettavdelingen,
2) Rettighets-, nærings- og kulturvernavdelingen,
3) Språk- og helseavdelingen,
4) Kunnskaps- og familieavdelingen,
5) Administrasjonsavdelingen,
6) Kommunikasjonsavdelingen.

Kontaktinformasjon: Saemiedigkie/Sametinget
Telefon: 78 47 40 00

Postadresse:
Sámediggi – Sametinget
Ávjovárgeaidnu 50
9730 Karasjok/Kárášjohka
Nettside: www.samediggi.no

 

 

Duodjeinstituhtta

Duodjeinstituhtta har kontorsted på Snåsa og i Kautokeino.
Kontaktinformasjon Snåsa:

Postadresse:
7760 Snåsa
Telefon: 74151455

http://duodjeinstituhtta.com

 

 

 

Fylkesmannen i Trøndelag,
Reindriftsavdelingen

Reindriftsavdelingen har 4 ansatte som har kontorsted ved Saemien Sijte.

Postadresse:

Fylkesmannen i Trøndelag
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Telefon: 74 16 80 00

E-post: [email protected]
Nettside: www.fylkesmannen.no/trondelag

 

 

Gaske Dajven Båatsoe Tjieltie
/Nord-Trøndelag Reinsamelag

Leder: Mattias Jåma

Epost: [email protected]

213