Leietakere

Sametinget

Ved Saemien Sijte har Sametingets administrasjon en av sine 7  kontorsteder.
Administrasjonen har seks fagavdelinger:
1) Kultur-, miljø- og budsjettavdelingen,
2) Rettighets-, nærings- og kulturvernavdelingen,
3) Språk- og helseavdelingen,
4) Kunnskaps- og familieavdelingen,
5) Administrasjonsavdelingen,
6) Kommunikasjonsavdelingen.

Kontaktinformasjon: Saemiedigkie/Sametinget,  Tel.78 47 40 00

Postadresse:
Sámediggi – Sametinget
Ávjovárgeaidnu 50
9730 Karasjok/Kárášjohka
Nettside: www.samediggi.no

Duodjeinstituhtta

Duodjeinstituhtta har kontorsted på Snåsa og i Kautokeino.
Kontaktinformasjon Snåsa:

Postadresse:
7760 Snåsa
Telefon: 74151455
Faks: 74151133

http://duodjeinstituhtta.com

Reindriftsforvaltningen

Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag har 5 ansatte som har kontorsted ved Saemien Sijte. I tillegg har reindriftsadministrasjonen i Alta en ansatt som har kontorfelleskap med forvaltningen her på Snåsa. I alt 6 personer ved Reindriftsforvaltningens kontor.

Postadresse:
Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag
Saemien Sijte
7760 Snåsa

Telefon:  74 13 80 50
Telefaks: 74 13 80 51

E-post:  [email protected]
Nettside: www.reindrift.no

Nord-Trøndelag Reinsamelag

Telefon: 47 92 13 90

213