Økonomisk rådgiver – 50% prosjekt 3 år med mulighet til forlengelse

Vi søker en aktiv, engasjert, positiv og utviklingsorientert økonomisk rådgiver for ledelsen på Saemien Sijte. Oppgaver som inngår er blant annet budsjettarbeid, planarbeid og økonomisk virksomhetsstyring. Fokus i årene som kommer vil være å sikre en god faglig og økonomisk utvikling. Du bør være vant å søke prosjektmidler og å følge opp prosjekter.

På sikt er det muligheter for at stillingen blir fast og utvidet.

Ønsket kompetanse:

  • Høyere utdanning innen økonomi og administrative fag
  • Kompetanse i prosjektstyring
  • Erfaring fra lignende arbeid
  • God samarbeidsevne

Søknadsfrist: 23. mars.

Søknaden sendes digitalt til [email protected].

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til
Museumsdirektør Birgitta Fossum, tlf. 94017020