Nye prosjekter på Saemien Sijte

Saemien Sijte har fått midler til to spennende prosjekter. Begge prosjekter skal utvikle Saemien Sijte og Bøla som reisemål,  gi økt kunnskap og synliggjøre sørsamisk kulturarv.

Fylkeskommunen, Snåsa kommune og Sametinget har gitt støtte prosjektet «Utvikle Saemien Sijte som attraksjon og reisemål». Totalrammen på prosjektet er 3 000 000 kroner. 

Målet med prosjektet er å utvikle Saemien Sijte sammen med Bøla til attraktive destinasjoner for reiselivsnæringa, og bli reisemål for besøkende fra Trøndelag, nasjonalt og internasjonalt. Opplevelsene knyttes både til den planlagte basisutstillingen, til uteområdet og omgivelsene med de levende historiene som går langt tilbake i tid. Videre skal opplevelser knyttes til mat ved bruk av sørsamiske råvarer og tradisjoner.

Bøla skal utvikles til en satellitt og som inngangsport til Saemien Sijte, Snåsa, Innherred og nasjonalparken. Dette i samarbeid med Trøndelag fylkeskommunes prosjekt «bergkunstreisen» der målet er en god tilrettelegging av Bøla som helleristningslokalitet.

– Dette prosjektet kommer helt perfekt i forhold til den utviklingsjobben vi holder på med før vi skal flytte inn i nytt museumsbygg ved årskiftet 2021/2022, sier museumsdirektør Birgitta Fossum. – Vi har sett at vi har behov for å hente inn kompetanse på næringsutvikling og reiseliv, som sammen med oss skal utvikle opplevelser basert på vår tradisjonelle kunnskap og fortellinger.

Beavnardahke
Saemien Sijte har sammen med Gaaltije i Östersund fått fullfinansiert Interreg-prosjektet Beavnardahke II – «Samis on the Cost». Saemien Sijte har sammen med Gaaltije gjennomført prosjektet Beavnardahke der det har blitt utviklet en digital plattform for å synliggjøre sørsamisk kulturarv og skape besøksmål i det sørsamiske landskapet.

På det nylig lanserte nettstedet Baalka.no/Baalka.se kan man følge ulike stier og bli bedre kjent med den sørsamiske kulturen og besøksmål i området. Baalka er sørsamisk og betyr sti. I det kommende prosjektet ønsker vi å registrere, dokumentere, tilgjengelig- og synliggjøre samiske steder ved kystene av Trøndelag og Södra Norrland i Sverige. Kunnskap og dokumentasjon som tas frem i prosjektet skal publiseres på nettsida. Baalka.no/Baalka.se skal fungere som en ressurs for både samisk og regional reiselivsnæring. Vi håper gjennom denne satsningen å bidra til besøk og økt kunnskap om samisk kultur og historie i regionen.

Håkon Hermanstrand, historiker med stor kunnskap om samisk historie i regionen og kystene vil arbeide med prosjektet på norsk side.