Tjaktjen Tjåanghkoe 2017

Tjaktjen Tjåanghkoe 2017 arrangeres på Snåsa hotell 28. september til 1. oktober. Arrangementet inngår som en del av markeringen av Tråante 2017.
Innholdet blir som tidligere: seminar, utstillinger, workshops, duedtiemarked, konkurranser, musikk, mat og fellesskap.

 

Fagseminaret i 2017 har temaet «samiske rettigheter». Seminaret belyser rettighetsspørsmålet fra ulike innfallsvinkler. Landrettigheter er høyst relevant med tanke på det forestående arbeidet med SRU II og sett i relasjon til de overhengende trusler om markeksploateringer i det sørsamiske reindriftsområdet.

Saemien Sijtes egenproduserte utstilling «Mens landet forsvinner» vil bli vist på Saemien Sijte under Tjakjten Tjåanghkoe.

Prosjektet «Bååstede – tilbakeføring av samisk kulturarv» handler om retten til kulturarven og er et annet tema i seminaret. Det er laget en utstilling av Norsk folkemuseum og de samiske museene om Bååstede-prosjektet. Utstillingen belyser viktigheten av tilbakeføring av kulturarven. Denne utstillingen blir stående på Snåsa hotell under Tjaktjen Tjåanghkoe.

Parallelt med fagseminaret skal det arrangeres et ungdomsseminar med samme tema. Seminaret vil skreddersys for elever i VGS og ungdomsskole, der problematikken og innholdet presenteres og brukes i et pedagogisk konsept.

Kulturaktiviteter er med på å skape trivsel og livskvalitet, og spiller derfor en viktig rolle i det samiske samfunnet. Marked og utstillinger innen duedtie, design og kunst vil være synlig under Tjaktjen Tjåanghkoe. Kulturskole, joik og idrettsutøvelse er andre aktiviteter. Musikk, dans og god mat hører med. Vi planlegger konserter som både vil belyse tema for seminaret, men også være en tydelig markering av 100-års jubileet.

Det sørsamiske språket vil gjennomsyre hele arrangementet og det vil være egne aktiviteter knyttet til språk og litteratur. Arrangementet skal holde god kvalitet, mangfold, kunnskapsløft, opplevelse, fellesskap, inspirasjon og framtidstro.

Vi håper mange vil sette av helgen og ta turen til Snåsa og Tjaktjen Tjåanghkoe.

213