Ledige stillinger ved Saemien Sijte

Saemien Sijte lyser ut fire deltidsstillinger. Det er mulig å søke på flere av stillingene, og ved riktig kompetanse kan de med fordel kombineres.

Stiftelsen Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter har et faglig ansvar for å ivareta og formidle sørsamisk kulturarv. Museet er lokalisert i Snåsa, Trøndelag fylke men vårt ansvarsområde omfatter hele det sørsamiske området på norsk side.

Snåsa er forvaltningskommune for sørsamisk språk, og er også vertskommune for flere sørsamiske institusjoner. Blant annet har kommunen en egen enhet for samisk språk og kultur, og eget språksenter Gïelem nastedh. I tillegg finns det også sørsamisk skole og barnehage.

Saemien Sijte er i gang med å bygge nytt museum som skal stå ferdig i desember 2021. Dette medfører at vi er inne i en intensiv og spennende utviklingsfase. I årene som kommer skal vi skape og bygge ny basisutstilling, gjennomføre flere interreg-prosjekter og arrangement. Derfor søker vi kreative, engasjerte og utviklingsorienterte prosjektmedarbeidere som vil bidra i dette arbeidet.

Til alle stillinger på Saemien Sijte vil kompetanse fortrinnsvis i sørsamisk språk, kultur- og samfunnsforhold vektlegges. Videre vil også personlige kvalifikasjoner, erfaring og egnethet bli vektlagt. I noen tilfeller kan relevant yrkeserfaring kompenserer for manglende fagutdanning. Opplæring i sørsamisk språk kan bli pålagt.

Alle søknader sendes digitalt til [email protected]. Merk søknaden med stillingens tittel. Søknadsfrist på alle stillinger er 22. mars 2020. Stillingene tilsettes snarest.

Les mer om stillingene her:

Økonomisk rådgiver – 50%, prosjekt 3 år med mulighet til forlengelse

Arrangementskoordinator – 50 % prosjektstilling, 3 år

Interreg-prosjektet Beavnardahke – prosjektmedarbeider 50 %, ettårig

Interreg-prosjektet «Muittut, Muitalusat», prosjektmedarbeider 50 % 2,5 år