Ledige stillinger ved Saemien Sijte

Saemien Sijte søker nye medarbeidere! Vi er godt i gang med å bygge nytt museum som skal stå ferdig i desember 2021. Dette medfører at vi er inne i en intensiv og spennende utviklingsfase. I årene som kommer skal vi skape og bygge ny basisutstilling, gjennomføre flere interreg-prosjekter og arrangement. I tillegg skal vi utvikle Saemien Sijte som besøkssted. Derfor søker vi kreative, engasjerte og utviklingsorienterte medarbeidere som vil bidra i dette arbeidet.

Stiftelsen Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter har et faglig ansvar for å ivareta og formidle sørsamisk kulturarv. Museet er lokalisert i Snåsa, Trøndelag fylke men vårt ansvarsområde omfatter hele det sørsamiske området på norsk side. Snåsa er forvaltningskommune for sørsamisk språk, og er også vertskommune for flere sørsamiske institusjoner. Blant annet har kommunen en egen enhet for samisk språk og kultur, og eget språksenter, Gïelem nastedh. I tillegg finns det også sørsamisk skole og barnehage.

Vi har følgende stillinger for tilsettelse, trykk på lenkene for utfyllende tekst:

Formidler, 100 % fast stilling

Prosjektkoordinator Utviklingsprosjekt, 100% prosjektstilling i 3 år

Sørsamisk språkkoordinator/ språkressurs, prosjekt 100% i 4 mnd eller deltid

Arrangementskoordinator Tjaktjen Tjåanghkoe, 100% prosjektstilling 3 år