Ledig stilling som sørsamisk språkkoordinator/ språkressurs

ORRE MUSEUME JïH ORRE VUESIEHTIMMIE
Nytt museumsbygg  og basisutstilling  

Stiftelsen Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter har et faglig ansvar for å ivareta og formidle sørsamisk kulturarv. Museet er lokalisert i Snåsa, Trøndelag fylke men vårt ansvarsområde omfatter hele det sørsamiske området på norsk side.

Snåsa er forvaltningskommune for sørsamisk språk, og er også vertskommune for flere sørsamiske institusjoner. Blant annet har kommunen en egen enhet for samisk språk og kultur, og eget språksenter Gïelem nastedh. I tillegg finns det også sørsamisk skole og barnehage.

Saemien Sijte er i gang med å bygge nytt museum som skal stå ferdig i desember 2021. Dette medfører at vi er inne i en intensiv og spennende utviklingsfase. I årene som kommer skal vi skape og bygge ny basisutstilling, gjennomføre flere interreg-prosjekter og arrangement. Derfor gjennomfører vi et forprosjekt som skal bidra til å utvikle bruken av sørsamisk språk i hele vår virksomhet og den nye basisutstilling.

I den anledning søker vi en kreativ, engasjert, systematisk og utviklingsorientert prosjektmedarbeider, som sammen med museets ansatte skal utarbeide en god språkstrategi.

Til stillingen kreves god kompetanse både skriftlig og muntlig i sørsamisk språk. Du må også ha en god samisk kultur- og samfunnsforståelse. Personlige kvalifikasjoner, erfaring og egnethet bli vektlagt. I noen tilfeller kan relevant erfaring kompensere for manglende fagutdanning.

Forprosjektet er tenkt å løpe 4 måneder, der medarbeideren jobber heltid. Men det er muligheter for å diskutere deltid og at prosjektet løper over en litt lengre periode. Lønn etter avtale.

For mer info kontakt Susanne Lyngman, [email protected], tlf 94 01 70 22

Søknad med CV sendes: [email protected]