Ledig stilling som håndverker

Håndverker prosjekt 1 år, 100% stilling 

Saemien Sijte søker en positiv, kreativ, engasjert, serviceinnstilt og nevenyttig snekker. Det er også en fordel om du har god kunnskap i duedtie.

Vi søker etter en håndverker i 100% stilling i et år som skal være med å bidra inn i arbeidet med å bygge ny basisutstilling. Stillingen er i første omgang en prosjektstilling i et år, men om finansieringen kommer på plass vil det være mulighet for forlengning og ev fast stilling.  

Prosjektstilling i minimum 1 år, med 6 mnd prøvetid. Tiltredes snarest. Lønn etter avtale.

Ønsket kompetanse:

  • Utdanning som snekker, tømrer eller lignende 
  • Kunnskap innen duedtie er en fordel 
  • God kunnskap i sørsamisk kultur og språk er en fordel 
  • God serviceinnstilling 
  • God samarbeidsevne 
  • Personlig egnethet 

Om Saemien Sijte:

Stiftelsen Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter har et faglig ansvar for å ivareta og formidle sørsamisk kulturarv. Museet er lokalisert i Snåsa, Trøndelag fylke men vårt ansvarsområde omfatter hele det sørsamiske området på norsk side.  

Snåsa er forvaltningskommune for sørsamisk språk, og er også vertskommune for flere sørsamiske institusjoner. Blant annet har kommunen en egen enhet for samisk språk og kultur, og eget språksenter Gïelem nastedh. I tillegg finnes det også sørsamisk skole og barnehage. 

Saemien Sijte er i gang med å bygge nytt museum som skal stå ferdig i desember 2021, med offisiell åpning sommeren 2022. Dette medfører at vi er inne i en intensiv og spennende utviklingsfase. I årene som kommer skal vi skape og bygge ny basisutstilling, gjennomføre flere interreg-prosjekter og arrangement. I tillegg skal vi utvikle Saemien Sijte som besøkssted. Derfor søker vi kreative, engasjerte og utviklingsorienterte medarbeidere som vil bidra i dette arbeidet. 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:
Kai-Rune Hætta 97103822, Anna Liisa Jåma 91764066  eller Birgitta Fossum 94856586 

Søknad med CV sendes til [email protected] innen 16. august 2021