Ledig stilling som ettårig prosjektmedarbeider, «Historienes Trøndelag» 

 

Museene i Sør-Trøndelag, Museene Arven, Museet Midt, NTNU Vitenskapsmuseet, Saemien Sijte, og Trøndelag Reiseliv fikk i 2023 bevilget midler til samarbeidsprosjektet «Historienes Trøndelag». Prosjektet har som mål å løfte Trøndelag som kulturhistorisk opplevelsesregion i årene fram mot nasjonaljubileet i 2030. Dette skal både bidra til å styrke lokal kultur- og historiekompetanse og engasjement blant innbyggerne i Trøndelag, og løfte Trøndelag som attraktivt reisemål for kulturinteresserte tilreisende. 

En sentral del av prosjektet er å løfte formidlingen av samisk kultur og historie på regionens museer og kulturelle møteplasser. Dette skal prioriteres som første fase i prosjektet. Vi søker derfor en prosjektmedarbeider til en ettårig stilling. Vedkommende skal,   i samråd med og under veiledning fra Saemien Sijte,  bidra til et forsterket samarbeid mellom prosjektets parter innenfor det oppgitte fokusområdet. Dette vil innebære et spesielt fokus på følgende:  

– kompetansebygging knyttet til samisk historie, kultur og språk 

– bidra til å identifisere samiske historier ved de ulike museene med utgangspunkt i samlinger, immateriell kulturarv og nærområdene 

– bidra til å styrke synligheten til det samiske, og spesielt det sørsamiske, perspektivet i fremstillingen av regionens historier 

Vi søker deg som har god kunnskap i samisk kultur og historie, og et sterkt engasjement for både kulturarv og å bidra til å synliggjøre Trøndelag som en del av Saepmie. 

Kvalifikasjoner: 

  • Kompetanse i samisk kultur- og samfunnsforhold vektlegges sterkt. 
  • Skriftlig og muntlig kompetanse i sørsamisk språk vektlegges 
  • Høyere utdanning innenfor relevante fag eller relevant yrkeskompetanse 
  • Forståelse for og/eller erfaring fra formidlings- og/eller museumsarbeid 
  • Forståelse for og/eller erfaring fra reiselivsarbeid
  • God på relasjonsbygging og samarbeid 
  • Erfaring med prosjektarbeid 
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne 
  • Personlig egnethet 

Hovedarbeidssted vil være Saemien Sijte i Snåsa. En del arbeidstid vil også legges til de øvrige museene og Trøndelag reiseliv. En del reising må påberegnes. 

Søknadsfrist 16. april

For mer informasjon om stillingen kontakt :

Karen Espelund, direktør Museene i Sør-Trøndelag (leder i styringsgruppa) telefon 90 66 31 35     

Birgitta Fossum, direktør Saemien Sijte (arbeidsgiver) telefon 94856586 

Søknad med CV sendes [email protected]