Ledig stilling: Leder for kultursenterteamet

Stiftelsen Saemien Sijte er et museum og kultursenter i kjernen av det sørsamiske området. Vi er et av seks samiske museer konsolidert under Sametinget, der vårt ansvar er å formidle, forske på og bevare den sørsamiske kulturarven, kulturen og språket. En annen del av våre oppgaver er å bidra til virksomhet som er framtidsrettet, skaper samhold og styrker samisk identitet. Museet er organisert i tre team; administrasjon, museum og kultursenter.

 

Nå søker vi en engasjert og visjonær ansatt som skal lede teamarbeidet i kultursenteret, i 100 % fast stilling. Som leder for kultursenterteamet vil du ha hovedansvaret for arrangement og festivaler, samt den daglige utadrettede virksomheten. Det er kultursenteret som har hovedansvaret for våre arrangementer, festival, butikk, kjøkken, bookinger og vertskapet for besøkende.  

Stillingen er direkte underlagt direktøren, og som en av tre mellomledere vil du inngå i museets ledergruppe sammen med Saemien Sijtes direktør. 

Ansvarsområder:

 • Lede og videreutvikle kultursenterets aktiviteter og tjenester.
 • Planlegging og gjennomføring av arrangement og festivalen Tjaktjen Tjåanghkoe. 
 • Bidra til å styrke museets rolle som kunnskapsformidler og møteplass for sørsamisk kultur.
 • Bidra til økt synlighet og tilgjengelighet av sørsamisk kultur og språk gjennom ulike prosjekter og arrangementer.
 • Samarbeide med samiske organisasjoner, lokale myndigheter og andre kultur- og språkinstitusjoner i samarbeid og samråd med ledergruppa. 
 • Personal- og resultatansvar

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innen museumsrelevante fag, ledelse og/eller arrangementsplanlegging.
 • Erfaring fra ledelse og utviklingsarbeid gjerne innen kultur- eller museumssektoren.
 • Erfaring og kompetanse av planlegging av arrangement
 • Sørsamisk språkkompetanse
 • Kulturforståelse og kunnskap om sørsamisk kultur.

Personlige egenskaper

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er strukturert og har god gjennomføringsevne
 • Kan jobbe både selvstendig og godt i team

Vi tilbyr:

 • En unik mulighet til å arbeide med sørsamisk kultur og historie.
 • Et dynamisk og engasjerende arbeidsmiljø.
 • Muligheter å være med i utviklingen av Saemien Sijte i nye lokaler
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Ordnede arbeidsforhold og tariffavtale
 • Muligheter for faglig utvikling og nettverksbygging.

Søknadsprosess:

Send din CV og søknad til [email protected] innen 18. februar 2024.
Intervjuer vil bli gjennomført fortløpende. For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt konstituert teamleder Anna Liisa Jåma på telefon 91764066, [email protected] eller direktør Birgitta Fossum 94856586, [email protected]