Ledig stilling: kafédrift Bøla

Vi søker en initiativrik og selvstendig kokk som skal følge opp og videreutvikle et konsept basert på sørsamiske mattradisjoner der reinen er i fokus.

Stiftelsen Saemien Sijte-Sørsamisk museum og kultursenter overtok i 2017 Bølabua ved den kjente helleristningen Bøla. Parallelt startet Trøndelag fylkeskommune arbeidet med prosjektet «Bergkunstreisen» der målet er å tilrettelegge helleristningslokaliteter for publikum. Bøla er et av stedene som skal tilrettelegges. Dette prosjektet er noe forsinket men vil i løpet av en to-tre års periode være på plass.

Samtidig arbeider vi med å bygge nytt museum i Snåsa som skal stå ferdig i 2021, med åpning for publikum i 2022. Dette er en svært spennende, intensiv og ressurskrevende periode og det vil være vårt fokus i kommende to års periode.

Helleristningen på Bøla er et av de best besøkte kulturminnene i Trøndelag og man beregner mellom 20 000-25 000 besøkende per år. Parkeringen er også et yndet overnattingssted for bobilturister. Saemien Sijte har i to år drevet Bøla kafé med fokus på sørsamisk mat, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger. Samtidig ser vi at vårt fokus som museum bør være på formidling og forvaltning, og derfor søker vi nå en driftig og framtidsrettet person som ønsker å lease kafédriften på Bøla.

Fra 2022 ser vi for oss samdrift av kaféene på Saemien Sijte og Bøla, der den besøkende skal få servert mat av sørsamiske og lokale råvarer. Derfor søker vi nå en utviklingsorientert matentusiast og framtidsrettet person som ønsker å lease kafédriften på Bøla i en prøveperiode på 2 år, med mulighet for å lease kafédriften både på Bøla og Saemien Sijte i framtiden.
Det vil være gode muligheter til å få til arrangement i fellesskap med Saemien Sijte knyttet til for eksempel formidling på Bøla.

Du må selv kunne hente inn og ha kjennskap til sesongrelaterte lokale råvarer. Du må kunne partere hele dyr og foredle råvarer selv. Du må kjenne til områdets historie og tradisjoner om råvarene som brukes.
Det er en fordel at du har en god formidlingsevne til å kunne fortelle historiene bak råvarene og rettene som blir servert.

Send inn en kort beskrivelse av hvordan du tenker drift på Bøla, og hvilke tanker du har i forhold til å utvikle en virksomhet og et konsept som kan knyttes opp med Saemien Sijte’s virksomhet som museum og kultursenter. Vi ønsker også at du legger ved en CV.

Søknaden sendes digitalt til [email protected].

Frist 31. mars 2020.


For nærmere opplysninger kontakt museumsdirektør
Birgitta Fossum, telefon 94017020