Langåpent før jul

Vi holder langåpent i butikken og utstillingen alle onsdager i desember før jul.

Åpent kl. 13 – 18

Vi serverer gløgg og pepperkaker!
Buerie båeteme! Velkommen!

Program:

4. desember

Presentasjon av boken «Samer og reindrift ved Namsenfjorden».
Forfatter Nils Roger Duna kommer og presenterer boken.

Boken forteller om glemt og fortrengt lokalhistorie fra områdene rundt Namsenfjorden og randsonene til denne, dvs. områdene på Nord-Fosen og Flatanger, Salen og fjellområdene mot Overhalla, Høylandet Grong og Snåsa.

 

11. desember

Fortelleraften «Et rom for fortellinger»
Omvisning i utstillingen «Gusnie soptsestimmie – Et sted for fortellinger» – Laila Brandsfjells tekstilkunst.

Laila Brandsfjell

 

18. desember

Gïelem nastedh lanserer barneboka «Mov mubpie gærja».