Historisk avtale signert

Onsdag formiddag signerte Norsk folkemuseum, Kulturhistorisk museum og de samiske museene en historisk avtale om overføring av eiendomsrett. Saemien sijte får tilbake 163 gjenstander.

Gjenstandene vil være viktige for utstillingen i det nye Saemien Sijte som skal stå ferdig i 2022. Den høytidelige begivenheten foregikk på Kautokeino bygdetun.
– Dette er en historisk dag, sier direktør Birgitta Fossum. Vi har lenge arbeidet for retten til å forvalte vår egen kulturarv. Det at vi nå får på plass den første avtalen om tilbakeføring er stort. Det vil gå noen år før gjenstandene fysisk kommer hjem, det er beregnet å skje til åpningen av det nye museet i 2022.

Overføringsavtalen skjedde på dagen syv år etter at samarbeidsavtalen om Bååstede – tilbakeføring av gjenstander fra den samiske samlingen ved Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum til de samiske museene ble undertegnet i Karasjok 19. Juni 2012. Avtalen omfatter eiendomsrett til ca. 1600 samiske gjenstander.