Formidler, 100 % fast stilling

Vi søker etter en formidler i 100% stilling som skal være med å bidra inn i arbeidet med ny basisutstilling, fylle rollen som en av flere formidlere, bidra inn i strategi – og planarbeid for det nye museet. Oppgaver som inngår er å formidle sørsamisk historie, kultur og språk til besøkende, planlegge midlertidig utstillinger, utvikle museets formidling-/undervisningsopplegg, lage utstillinger med mer.

 Fast stilling, med 6 mnd prøvetid. Tiltredes snarest. Lønn etter avtale.

 Ønsket kompetanse

 • Relevant høyere utdanning for stillingen innen museumsfag, formidling eller pedagogikk
 • Kompetanse i samisk kultur- og samfunnsforhold vektlegges sterkt.
 • Skriftlig og muntlig kompetanse i sørsamisk språk
 • God formidlingsevne
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Kompetanse og erfaring av å lage utstillinger
 • God kunnskap om sosiale medier og digital formidling
 • Erfaring med plan- og strategiarbeid
 • God serviceinnstilling
 • God samarbeidsevne
 • Personlig egnethet

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til formidler Susanne Lyngman 94017022, [email protected]
eller museumsdirektør Birgitta Fossum, tlf. 94017020 [email protected].


Søknad med CV sendes på e-post til [email protected].  Stiftelsen Saemien Sijte søknadsfrist 4. januar 2021.

Merk søknaden: Søknad formidler