Buerie båeteme! Velkommen til innvielse 17.-18. juni!

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til innvielse av Saemien Sijte 17.-18. Juni !
Vi feirer nytt museumsbygg på Horjemstangen i Snåase/Snåsa.